drapeaux pays bas  drapeaux francais  drapeaux UK  drapeaux allemand

 

U woont buiten Frankrijk en u oefent een beroepsactiviteit uit in Frankrijk en/of in het buitenland; u kan een pensioenaanvraag indienen in Carsat Hauts-de-France indien:

 

- U in België of in Nederland verblijft.
- U i een ander land dan België of Nederland verblijft en indien:

  • Carsat Hauts-de-France uw pensioen voor 2008 ten laste nam en u vandaag een aanvraag wenst in te dienen voor een ander recht (pensioen aan nabestaanden, solidariteitstoelage voor ouderen, aanvullende invaliditeitsuitkering, forfaitaire verhoging voor een kind ten laste, ...)*

of

  • u reeds een eerste pensioenaanvraag heeft ingediend bij Carsat Hauts-de-France die is geweigerd

 

In 2020 waren er 6,6% verzekeringnemers wonend in het buitenland en aangesloten bij Carsat Hauts-de-France.

 

Sinds 2018 werd de Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Carsat Hauts-de-France als referentiepunt aangewezen voor België en Nederland.
Teneinde de overgang tot uw pensioen te vergemakkelijken, is Carsat Hauts-de-France belast met de uitwisseling met de Belgische en Nederlandse instanties.

 

* Opgelet: informeer u op voorhand over de voorwaarden inzake inkomen of residentie om toegang tot de hierboven vermelde rechten te krijgen.